Dyplom wydawany jest z okazji 35 rocznicy przeprowadzenia pierwszej łączności RTTY w Polsce. Do uzyskania dyplomu liczą się łączności/nasłuchy  RTTY przeprowadzone  zgodnie z regulaminem  dyplomu w okresie od 18-12-2015 do 18-12-2016 r.

The Award is issued by Amateur Radio Club SP1PBW for contacts/SWLs. To obtain the Award, collect 35 points for RTTY QSO’s/SWLs, conducted between 18 December 2015 and 18 December 2016 according to the rules.

Dieses Diplom wurde initiiert vom Stettiner Amateurfunkklub SP1PBW fr alle OMs und SWLs. Bedingung zum Erwerb des Diploms ist das erzielen von 35 Punkten fr Funkverbindungen im Zeitraum vom 19. Dezember 2015 bis zum 19. Dezember 2016.

Диплом выданный радиоклубом SP1PBW для связи/SWLs.  Для того, чтобы получить диплом, необходимо получить 35 очков для связи/SWLs RTTY с 18 декабря 2015 года по 18 декабря 2016 года.